Kolejne umowy w ramach RPO WL wręczone

W piątek, 8 listopada br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 18. umów na wykonanie m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wymianę źródła ciepła na piece, kotły, urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE oraz na modernizację instalacji grzewczych. W ramach trzeciego i ostatniego już konkursu z Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020 podpisano łącznie 97 umów, w których wartość dofinansowania z UE wyniosła ponad 121 mln złotych.

W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Anna Brzyska.

Gratuluję wszystkim, którzy podpisali umowy. Dzięki sprawnej pracy urzędników rozstrzygnęliśmy ten konkurs pięć miesięcy przed planowanym terminem, a to oznacza że szybciej ruszą inwestycję. Mogę jedynie żałować, że środków nie starczyło dla wszystkich. – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Aby zapewnić wsparcie finansowe dla jak największej liczby projektów, które otrzymały pozytywną ocenę, Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał zwiększenia alokacji w trzecim konkursie. Ostatecznie kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyniosła ponad 121 mln zł ze środków EFRR (pierwotnie było to 59,7 mln zł). Do trzeciego konkursu w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego wpłynęły 132 wnioski, z czego 97 zostało wybranych do dofinansowania (ich wartość to blisko 188,5 mln zł).

Potrzeby w zakresie termomodernizacji są ogromne, o czym świadczy skala złożonych wniosków. Dlatego cieszę się, że przez ten rok przyspieszyliśmy certyfikację środków unijnych i skrócił się czas pomiędzy decyzją zarządu o liście rankingowej, a podpisaniem umowy.dodał przewodniczący sejmiku Michał Mulawa.

W wyniku realizacji dofinansowanych projektów 192 budynki zostaną ulepszone energetycznie, zainstalowanych zostanie ok. 102 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz 62 urządzenia do wytwarzania źródeł ciepła tj. instalacji solarnych, pieców na biomasę czy kotłów na pelet.

Finalnie dofinansowanie otrzyma:

 • 75 gmin (w tym 5 gmin po 2 projekty),
 • 1 powiat (powiat lubelski 2 projekty),
 • 2 miasta na prawach powiatu (Lublin i Zamość),
 • 5 zakładów opieki zdrowotnej,
 • 1 stowarzyszenie,
 • 2 uczelnie wyższe, 2 biblioteki, 1 przedsiębiorstwo komunalne, Województwo Lubelskie (2 projekty).

Najwięcej projektów realizowanych będzie:

 • w powiecie bialskim – 10,
 • w powiatach lubartowskim i lubelskim – po 9 projektów ,
 • w powiatach tomaszowskim i zamojskim – po 7 projektów.

Dzięki dofinansowaniu Beneficjenci zainwestują głównie w:

 • termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
 • wymianę źródeł ciepła na piece, kotły, urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE,
 • modernizację instalacji c.o.,
 • wymianę oświetlenia,
 • montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych
 • montaż systemów zarządzania energią w budynkach

To trzeci i ostatni już konkurs w ramach tego działania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łącznie w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego podpisano 250 umów na dofinansowanie projektów o łącznej wartości 768,2 mln zł (z czego 450,2 mln to środki z EFRR).

O środki w ramach tego konkursu ubiegały się samorządy terytorialne, ich jednostki organizacyjne, szkoły wyższe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną oraz organizacje pozarządowe.

Lista wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

galeriaGALERIA