Od 1 lutego w Klasztorze Ojców Dominikanów rozpoczął działalność Klub Samopomocy w Sercu Miasta, czyli miejsce dla osób wykluczonych a także tych zagrożonych – ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Starego Miasta. Trwa rekrutacja uczestników.

W czwartek, 31 stycznia Mszą Świętą o godzinie 12.00 zainaugurowano działalność klubu. Następnie Abp. Stanisław Budzik dokonał jego poświęcenia. W uroczystości uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, który z dumą wspiera inicjatywę zakonników, którą współfinansuje Województwo Lubelskie.

Projekt ma na celu wsparcie mieszkańców w wieku od 15 lat i zapewnienie im pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z konsultacji w poradni i uzyskać pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.  Organizowane mają być różnego rodzaju zajęcia i warsztaty – zarówno w grupach jak i indywidualnie np. zajęcia artystyczne, komputerowe, filmowe, a także muzykoterapia i choreoterapia oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dodatkowo będzie działać Samopomocowa Grupa Wsparcia, a także klub dla młodzieży, gdzie młodzi ludzie będą mogli przychodzić i spędzać czas np. w czytelni czy na zajęciach komputerowych.

galeriaGALERIA

Zasady funkcjonowania Klubu Samopomocy „W Sercu Miasta”:

  •  nieodpłatne zajęcia przed- i popołudniowe dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym
  •  zajęcia w grupach, podgrupach i indywidualnie
  •  uczestnicy realizują zasadę samopomocy na zebraniach społeczności (współuczestniczą w ustaleniach dotyczących spraw organizacyjno-gospodarczych i planowanych imprez, rozwiązują bieżące konflikty interpersonalne)
  •  godziny otwarcia: od wtorku do piątku przez cały rok, począwszy od lutego 2019 r.: wt., śr., pt. w godz 16.00-19.00, czw. w godz. 11.00-14.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Sylwestra.

Klub Samopomocy „W Sercu Miasta”
Klasztor Dominikanów
ul. Złota 9, 20-112 Lublin
(wejście od ul. Dominikańskiej)

e-mail: klubwsercumiasta@gmail.com
tel.  +48-792 842 504 (czynny w godzinach otwarcia Klubu)

20442.jpg