Inicjatywa Trójmorza z olbrzymim potencjałem

29 i 30 czerwca br. w stolicy województwa lubelskiego odbył się Samorządowy Kongres Gospodarczy, II Forum Regionów Trójmorza. Wydarzenie miało na celu wzmocnienie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy społeczno-gospodarczej i naukowej samorządów z państw Europy Środkowo-Wschodniej, biorących udział w Inicjatywie Trójmorza tj. Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym pozytywnie wpływa na wzrost jego konkurencyjności w ramach UE i w ujęciu globalnym.

Zebranych gości powitał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, a uroczystość oficjalnie otworzył Prezydent RP Andrzej Duda, którego obecność była doskonałą okazją do wręczenia Honorowej Nagrody Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza. Prezydent otrzymał wyróżnienie za szczególne zasługi w zakresie tworzenia i rozwijania Inicjatywy Trójmorza.

Jestem zaszczycony, że mogę dziś otworzyć obrady II Forum Regionów Trójmorza oraz Samorządowy Kongres Gospodarczy, odbywający się w pięknym, historycznym Lublinie, jednym z absolutnie najpiękniejszych polskich miast właśnie w tej wschodniej części Polski, o której w ostatnich latach mówimy, że stanowi przykład tego, że Polska może rozwijać się w sposób zrównoważony; że wreszcie także i na tej ziemi realizowane są duże inwestycje, na które ta część Rzeczypospolitej tak wiele lat czekała, a właściwie przez ostatnie trzy dziesięciolecia. Ogromnie się cieszę z tego. Rozmawialiśmy nawet przed chwilą na ten temat z Panem Marszałkiem, że to się właśnie w tej chwili staje faktem. Może na obecnym etapie nie ułatwia nam to wszystkim życia – kiedy trzeba dojechać, a dookoła mamy place budowy, ale każdy z nas ma świadomość, że za kilka lat to będzie inny świat, i że to jest ogromny krok naprzód, który będzie potężnym impulsem rozwojowym dla tej ziemi, a tym samym dla naszej części Europy. Bo wierzę w to, że te etapy rozwojowe są także, i będą w przyszłości udziałem naszych partnerów w ramach współpracy trójmorskiej- – mówił Prezydent RP podczas oficjalnego otwarcia.

 

Musimy pamiętać, że Inicjatywa Trójmorza to 112 mln mieszkańców oraz 30% terytorium Unii Europejskiej. Jest to więc naprawdę olbrzymi, gigantyczny potencjał – Prezydent RP Andrzej Duda.

Po oficjalnym otwarciu wydarzenia przez Prezydenta Andrzeja Dudę nastąpiło uroczyste podpisanie Deklaracji Lubelskiej, do której przystąpili przedstawiciele samorządów: Polski, Bułgarii, Litwy, Rumunii, Słowacji i Węgier. Inicjatorem powstania Deklaracji jest Samorząd Województwa Lubelskiego na czele z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim. To początek współpracy pomiędzy samorządami 12 państw, które współpracując w ramach Inicjatywy Trójmorza, dążą do rozbudowy połączeń infrastrukturalnych, energetycznych i cyfrowych, a tym samym stworzenia nowych, międzynarodowych sieci powiązań biznesowych, które są warunkiem zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju regionów, państw i całej Unii Europejskiej.

Marszałek Województwa Lubelskiego podpisuje Deklarację Lubelską.

– Województwo Lubelskie jest inicjatorem powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, biorąc pod uwagę kluczowe położenie Lubelszczyzny na trasie Via Carpatia – jednego z flagowych projektów infrastrukturalnych Inicjatywy Trójmorza. Sieć ta stanie się formatem bezpośredniej współpracy między samorządami z dwunastu państw Inicjatywy. Po raz pierwszy ta kooperacja przechodzi z formatu międzypaństwowego na międzyregionalny – podkreślił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dla przedsiębiorców z regionu ważnym punktem programu było spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z firmami i instytucjami z województwa lubelskiego. Wśród wystawców, którzy prezentowali swoją ofertę na Kongresie, były m.in. takie firmy jak: LW Bogdanka S.A., Wytwórnia Makaronu Domowego Pol-Mak S.A., Spółdzielnia Pszczelarska Apis w Lublinie, Port Lotniczy Lublin S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Erkado Sp. z o.o., JMP Flowers Grupa Producentów Sp. z o.o., KOWR oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze.

Profesjonalnie przygotowane oferty oraz aranżacja stoisk wystawienniczych stanowiły atrakcyjny punkt programu Kongresu.

Pierwszego dnia Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza kluczowe punkty programu skupiały się wokół Inicjatywy Trójmorza, Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, trasy Via Carpatia w kontekście połączeń transportowych i logistyki oraz współpracy transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza. Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość wysłuchania opinii sąsiadów i partnerów obszaru Trójmorza – m.in. z Niemiec, USA i Japonii – o samej Inicjatywie oraz jej znaczeniu dla gospodarki w ujęciu globalnym.

Drugi dzień Kongresu miał charakter gospodarczy. W tym dniu z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych – Jacka Sasina oraz Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego, zostały wręczone nagrody Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza.

Laureatami nagród zostali:

  • Beata Daszyńska – Muzyczka

za szczególne zasługi związane z rozwojem Funduszu Trójmorza, oraz intensywną promocję gospodarczą Inicjatywy;

Beata Daszyńska-Muzyczka w towarzystwie Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina i Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
  • Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

w kategorii DUŻA FIRMA za aktywność gospodarczą w krajach Inicjatywy Trójmorza, oraz intensywną promocję gospodarczą Inicjatywy;

Nagrodę w kategorii Duża Firma odebrał Prezes Zarządu PKN Orlen S. A. Daniel Obajtek
  • Zakład Produkcyjny Bempresa Sp. z o.o

w kategorii FIRMA Z SEKTORA MŚP za aktywność gospodarczą w krajach Inicjatywy Trójmorza oraz  prowadzenie działalności na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Nagrodę dla Bempresa sp. z o.o. odebrał Prezes Zarządu Tomasz Stopa.

W trakcie dwudniowego Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza w ramach 13 paneli oraz indywidualnych wystąpień poruszono tematy dotyczące sektorów kluczowych dla rozwoju polskiej i zagranicznej gospodarki: dyplomacji, energetyki, finansów, gospodarki, innowacji, nauki, rolnictwa, transportu, transformacji cyfrowej, turystyki, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza. Przedstawione wnioski i rekomendacje zostaną zebrane w formie publikacji i będą stanowić swoisty raport dla członków Inicjatywy.

W wydarzeniu, które odbywało się w formule hybrydowej, uczestniczyło łącznie ok. 1000 osób ze świata polityki, nauki i biznesu z Polski, z krajów Inicjatywy Trójmorza oraz spoza tego obszaru m.in. USA czy Kanady.

Organizatorem Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza był Samorząd Województwa Lubelskiego, natomiast współorganizatorami Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego i Lubelskie Centrum Konferencyjne.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Partnerami Strategicznymi wydarzenia byli: Bank PKO S.A., PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. oraz Grupa PZU S.A.

 

galeriaGALERIA