II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną – wyniki

W sobotę, 27 marca, w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyło się podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. W wydarzeniu udział wzięli Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed. Na antenie TVP 3 Lublin przedstawili listę laureatów. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Poniżej przedstawiamy protokół przygotowany przez jury Konkursu:

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi, tj. pisankami i palmami w kategorii tradycyjnej oraz współczesnej jury stwierdza, że nadesłane prace były zróżnicowane pod względem formy, wielkości, techniki i wykorzystanych materiałów. Ponadto w konkursie udział wzięli autentyczni twórcy ludowi, amatorzy, artyści plastycy oraz dzieci i młodzież. Do oceny przedstawiono także prace indywidualne i zbiorowe wykonane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Warsztaty Terapii Zajęciowej, koła plastyczne i świetlice działające przy szkołach i placówkach kultury. Nadesłano 671 prac, podkreślić należy, to że aż trzykrotnie więcej w stosunku do poprzedniego konkursu z 2019 roku. Taka pokaźna ilość wskazuje na dużą aktywność i sprzyjające warunki pracy twórczej, która jest zapewne wynikiem pozostania w domach na skutek pandemii.

Wśród nadesłanych pisanek przeważały wykonane technikami współczesnymi, które ze względu na zastosowane gotowe surowce i półprodukty nie ograniczały indywidualnego charakteru prac. W przypadku pisanek tradycyjnych niebrane były pod ocenę te wykonane technikami oraz z zastosowaniem wzorów, które nie wywodzą się z naszego regionu. Zwracaliśmy także uwagę, że niektórzy uczestnicy zgłosili pisanki do niewłaściwych kategorii, wówczas je przekwalifikowywaliśmy. W tradycyjnych pisankach niestety twórcy mieszali dawne i współczesne wzory, na co uczulamy, ze względu na charakter konkursu, a przede wszystkim na potrzebę zachowania jak najbardziej tradycyjnych motywów dla kolejnych pokoleń twórców.

Przy ocenie palm jury zwracało uwagę na tradycyjną formę, zastosowane naturalnych, zgodnych z tradycją surowców, estetykę i jakość wykonania. W tym roku dominowały te typu wileńskiego oraz współczesne kompozycje, które niekiedy swoją formą przypominały stroiki świąteczne. Ubolewamy, że nadesłano tylko jedną, typową dla naszego regionu palmą z żywych roślin ułożoną w bukiet. Palmy z suchych roślin upowszechniły się w naszym kraju w drugiej połowie XX wieku i jak się okazuje twórcy chętnie przejęli tę nową technikę, ale tworzą własne zróżnicowane kompozycje.

Zachęcamy, aby uczestnicy następnych konkursów sięgali do dawnych wzorów charakterystycznych dla poszczególnych subregionów Lubelszczyzny. Sugerujemy, aby konkurs był kontynuowany i służył przede wszystkim kultywowaniu tradycji.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, nauczycielom dziękujemy za udział, nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy twórczej i poszukiwań inspiracji wynikających przede wszystkim z tradycji.

Podziękowania kierujemy także do organizatorów, którzy przeprowadzili konkurs zgodnie z przyjętym regulaminem i zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych.

Prace oceniało jury w składzie:

 • dr hab. Mariola Tymochowicz – etnolog, adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej UMCS, kustosz Działu
  Kultury Materialnej i Duchowej, sekcja etnograficzna w Muzeum Narodowym w Lublinie
 • Marzena Bury – adiunkt, kustosz-plastyk w Dziale Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
 • Bogna Głuchowska – adiunkt, historyk w Dziale Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
 • Katarzyna Kraczoń – kulturoznawca ze spec. etnologia i folklorystyka – Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie
 • Beata Urniaż-Księska – plastyk, instruktor grafiki użytkowej i scenografii – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Lista Laureatów

Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ

dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

 1. Anna Prószyńska, gm. Kraśnik
 2. Julia Karczman, gm. Czemierniki
 3. Grzegorz Bolibok, gm. Niedrzwica

młodzież od 15 roku życia i dorośli

 1. Katarzyna Zygmunt, gm. Biłgoraj
 2. Małgorzata Urbanek. gm. Wilków
 3. Hanna Dziadosz, gm. Krzczonów

praca zbiorowa

 1. KGW w Majdanie Kozic Górnych, gm. Piaski

Wyróżnienia:

 1. Oliwia Lasota, gm. Chełm
 2. Julia Wasąg, gm. Biłgoraj
 3. Teresa Przypis, gm. Końskowola
 4. Michał Kowalik, gm. Lublin
 5. Julia Rubaj, gm. Lublin
 6. Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach

II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

 1. Wojciech Piłat, gm. Kazimierz Dolny
 2. Wojciech Grzechnik, gm. Ułęż
 3. Alicja Zimnoch, gm. Karczmiska

młodzież od 15 roku życia i dorośli

 1. Stanisława Mąka, gm. Chełm
 2. (ex aequo) Roman Prószyński, gm. Dzierzkowice / Mariusz Dubiel, gm. Kraśnik
 3. Monika Poninkiewicz, gm. Werbkowice

praca zbiorowa

 1. Katarzyna Rądkowska, Barbara Majewska, Józefa Juszczak – Środowiskowy Dom Samopomocy, Sławatycze
 2. KGW Majdan Grabina, gm. Zakrzówek

Wyróżnienia:

 1. Hanna Sekita, gm. Puławy
 2. Alan Aftyka, gm. Firlej
 3. KGW w Jasienniku Starym, gm. Potok Wielki
 4. Joanna Niedźwiedź, gm. Rossosz
 5. Halina Nieleszczuk, gm. Kurów
 6. Halina Pioś, gm. Kurów
 7. KGW Walentynów, gm. Krzczonów
 8. Antoni Nowak, gm. Józefów
 9. Kornelia Wielgus, gm. Serniki

III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ

dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

 1. Agata Lechnio, gm. Kłoczew
 2. Izabela Sachajko, gm. Krynice
 3. Katarzyna Filipczuk, gm. Pawłów

młodzież od 15 roku życia i dorośli

 1. Małgorzata Piórkowska, gm. Wyryki
 2. Maria Mańko, gm. Kurów
 3. Małgorzta Hanas, gm. Międzyrzec Podlaski

praca zbiorowa

 1. KGW w Brzezinach, gm. Puchaczów
 2. Zespół Senior, gm. Ulan Majorat
 3. KGW w Garbowie, gm. Garbów

Wyróżnienia:

 1. Witold Przewłoka, Janowiec
 2. Ewa Matuszak, gm. Cyców
 3. Marta Dolepska, gm. Krasnystaw
 4. Amelia Cąkała, gm. Ułęż
 5. Maria Szewczuk, Komarówka Osada
 6. Stanisława Baran, gm. Lubartów
 7. Dom Seniora w Solominie
 8. KGW Sobieszyn, gm. Ułęż
 9. KGW Borowianki

IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

 1. Mateusz Dąbrowski, gm. Wola Uhruska
 2. Maria Gąbka, gm. Krzczonów
 3. Paweł Kozioł, gm. Lublin

młodzież od 15 roku życia i dorośli

 1. Elżbieta Prażmo, gm. Garbów
 2. Agnieszka Rogucka, gm. Konopnica
 3. Krystyna Lipska, gm. Jabłonna

praca zbiorowa

 1. KGW, Łychów Szlachecki, gm. Trzydnik Duży
 2. Koło Plastyczne przy GOK w Suścu
 3. KGW Nowa Wola, gm. Serniki

Wyróżnienia:

 1. Maja Dziatko, gm. Włodawa
 2. KGW Ostrów Lubelski
 3. KGW w Piotrkowie Drugim
 4. Małgorzata Hanas, gm. Międzyrzec Podlaski
 5. Stowarzyszenie Ludzie Aktywni ACTIVUM, gm. Stary Zamość

Nagrody specjalne:

Nagrody Pani Beaty Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego

 • Dorota Wnukowska, gm. Jastków (kat. dorośli) – pisanka tradycyjna
 • Barbara Dąbrowska-Pszczoła, gm. Lublin (kat. dorośli) – pisanka współczesna
 • Dorota Wronka, KGW Steniatyn, gm. Łaszczów (kat. dorośli) – palma tradycyjna
 • Michał Bartoń, gm. Ulan Majorat (kat. dzieci i młodzież) – palma współczesna

Nagroda Pani Bogny Bender-Motyki – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

 • Danuta Perestaj, gm. Krasnystaw (kat. dorośli) – pisanka tradycyjna

Nagrody wylosowane w programie Wiosna w TVP3 Lublin

 • KGW w Uniszowicach, gm. Konopnica
 • „Moda na Seniora” – Warsztaty Rękodzielnicze „Coś Pięknego”, gm. Komarówka Podlaska