I sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego w kadencji 2018-2023

Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 11.00 (środa) w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Uchwalenie dalszego porządku obrad w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku.

postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I

projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego

projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Lubelskiego