Fundusze Europejskie na walkę z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19

Komisja Europejska, w ramach instrumentu REACT-EU, uruchomiła dodatkowe środki przeznaczone na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Dzięki nim Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) wypłaci firmom wsparcie z Funduszy Europejskich w kwocie 20,5 mln euro. W środę 27 lipca br. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył pierwsze umowy 10. przedsiębiorcom z regionu w ramach I rundy konkursu „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” w ramach Działania 15.1 „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki”. W sumie takich umów będzie 120 – opiewają one na łączną kwotę ponad 49 mln zł, z czego 23,5 mln zł to wkład z UE.

 – Wierzę, że te dodatkowe środki, które otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej, pozwolą zmniejszyć rosnące koszty energii w Państwa firmach. Jednocześnie pragnę zapewnić, że w nowej perspektywie finansowej będziemy nadal wspierać rozwój „zielonej energii” w regionie – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Efektywni energetycznie

Celem Działania 15.1 „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki” jest transformacja energetyczna regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw. Transformacja energetyczna wpłynie na zmianę bilansu energetycznego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza energii słonecznej. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie mocy w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. O dotacje mogły starać się mikro-, małe i średnie firmy oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. LAWP podzielił nabór wniosków na 3 rundy:

  • Runda I – Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW (nabór od 28 lutego br. do 21 marca br.)
  • Runda II – Głęboka termomodernizacja (nabór od 22 marca br. do 20 kwietnia br.)
  • Runda III – Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW (nabór od 21 kwietnia br. do 6 maja br.)

Realizacja projektów wspartych z REACT-UE musi zakończyć się do końca 2023 roku.

Pierwsze umowy

Umowy, które przedsiębiorcy odebrali dziś z rąk marszałka, dotyczyły I rundy konkursu. Złożonych w niej zostało 352 wnioski o dofinansowanie na kwotę blisko 69,2 mln zł. Ocenę pozytywną uzyskało 261 z nich. Jednak kwota alokacji pozwoliła na wybranie do dofinansowania 120 projektów o łącznej wartości ponad 49 mln zł (z czego 23,5 mln zł to wkład z UE). Umowy odebrali:

1. Zbigniew Droździel „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE D.Z”

Projekt pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 460,56 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 384/2 w miejscowości Lubycza Królewska, gm. Lubycza Królewska”. Wartość projektu opiewa na 1,72 mln zł, z czego 895 tys. zł wkład UE.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Projekt pn. „Budowa czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW każda dla MPGK Sp. z o.o. w Chełmie”. Wartość projektu wynosi 634 tys. zł z czego 232 tys. zł to wkład UE.

3. Zakład Drzewny „FORESTER” Wojciech Kawalec (powiat biłgorajski)

Projekt pn. Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Zakładu Drzewnego „FORESTER”. Wartość projektu wynosi 1,56 mln zł z czego 828 tys. zł to wkład UE.

4. PHU BANACH CENTER Józef Banach (powiat kraśnicki)

Projekt pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby przedsiębiorstwa PHU BANACH CENTER Józef Banach”. Wartość projektu to 139 tys. zł, z czego 73 tys. zł to wsparcie z UE.

5. Kamden Sp. z o.o.

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej przez firmę Kamden sp. z o.o. dla Restauracji Zaścianek w Lublinie”. Wartość projektu wynosi 148tys. zł, z czego 78 tys. zł wynosi wsparcie UE.

6. Dom Pielgrzyma w Kodniu Sp. o.o.

Projekt pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Dom Pielgrzyma w Kodniu Sp. z o.o.”. Wartość projektu wynosi 420 tys. zł, z czego 221 tys. zł to wsparcie z UE.

7. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach technicznych LPEC S.A”. Wartość projektu 1,76 mln zł, z czego 643 tys. zł to wsparcie z UE.

8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o.

Projekt pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Międzyrzecu Podlaskim Sp. z o.o”. Wartość projektu to 224 tys. zł, z czego 82 tys. zł to wsparcie UE.

9. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Projekt pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym”. Wartość projektu wynosi 238 tys. zł, z czego 87 tys. zł to wsparcie z UE.

10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.

Projekt pn. „Montaż Mikroinstalacji Fotowoltaicznej Na Oczyszczalni Ścieków „FREGATA” w Rykach”. Wartość projektu to 254 tys. zł, z czego 93 tys. zł to wsparcie z UE.

Produkcja z OZE w firmach i termomodernizacja

To nie pierwszy konkurs LAWP, w którym przedsiębiorcy mogą poprawić efektywność energetyczną. Dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2022 udało się podpisać 621 umów na przedsięwzięcia związane z produkcją energii odnawialnej. Łączna kwota przyznanego im wsparcia sięga przeszło 240 mln zł. Z kolei ponad 149 mln zł LAWP podzieliła pomiędzy 264 projekty związane z termomodernizacją budynków.

galeriaGALERIA