Dyplomatyczne Otwarcie Roku za nami

Dyplomatyczne Otwarcie Roku to uroczysta okazja do przedstawienia planów nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy.

W czwartek 17 stycznia w siedzibie Centrum Olimpijskiego PKOl odbyła się kolejna już edycja Dyplomatycznego Otwarcia Roku. Udział w wydarzeniu umożliwia złożenie podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

Przybyłych gości powitał, m.in. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski a także przedstawiciele polskich władz, m.in. minister Jerzy Kwieciński, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, minister Krzysztof Szczerski, Kancelaria Prezydenta RP, wiceminister Tadeusz Kościński, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz wiceminister Tadeusz Skobel, Ministerstwo Energii. Samorząd Województwa Lubelskiego reprezentował Sebastian Trojak, członek zarządu województwa lubelskiego wraz z przedstawicielką Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Danutą Sulowską.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest jedną z inicjatyw Krajowej Izby Gospodarczej sprzyjającą określeniu miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej, promującą jednocześnie działania stanowiące istotny element szeroko pojętej dyplomacji ekonomicznej.  W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 400 gości, w tym ponad 100 zagranicznych dyplomatów.

galeriaGALERIA

Zdjęcia: Krajowa Izba Gospodarcza.