Delegacja z Prowincji Henan na Lubelszczyźnie

Na zaproszenie Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Woj. Lubelskiego delegacja z partnerskiej Prowincji Henan na czele z Zhou Chunyan – Zastępcą Przewodniczącego  Henańskiego Prowincjalnego Komitetu Chińskiej Ludowej Konferencji Konsultatywnej przyjechała na Lubelszczyznę. Pani Przewodniczącej towarzyszyli dyrektorzy departamentów ds. współpracy zagranicznej i rolnictwa. Pobyt w Polsce był kontynuacją rozmów zapoczątkowanych podczas ostatniej delegacji Marszałka Województwa Lubelskiego w Prowincji Henan, w kwestii współpracy kulturalnej i gospodarczej.

Pierwszym punktem programu było spotkanie w Muzeum Lubelskim, gdzie omówiono szczegóły współorganizacji wystawy malarstwa polskiego ze zbiorów lubelskiego muzeum. Wystawa planowana jest na wiosnę 2019 roku. Ten unikatowy projekt jest możliwy dzięki zaangażowaniu władz Województwa Lubelskiego i Prowincji Henan oraz realizacji zapisów umowy o współpracy między Województwem Lubelskim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Henan (Chińska Republika Ludowa), która została podpisana 27 maja 2018 r. w stolicy prowincji, Zhengzhou. W niniejszym dokumencie, obok działań stricte gospodarczych, nacisk położono na współpracę kulturalną i promocję dziedzictwa narodowego. Pierwszym etapem realizacji tych zapisów była organizacja wystawy trójkolorowej ceramiki z dynastii Tang z Luoyang w Bibliotece Wojewódzkiej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Przedsięwzięcie to było ewenementem w skali kraju i Europy, ponieważ ceramika z okresu dynastii Tang jest niemal nieobecna w polskich zbiorach muzealnych i nie była jeszcze przedmiotem wystaw europejskich. W ramach rewizyty, Muzeum Lubelskie i Muzeum w Luoyang prowadzi intensywne przygotowania  lubelskiej wystawy w Chinach.

Kluczowym punktem wizyty na Lubelszczyźnie było spotkanie z Marszałkiem Woj. Lubelskiego, podczas którego omówiono sytuację rolników w Polsce i w Chinach, w tym problemy związane z ASF, które dotykają coraz więcej krajów, a także potencjał rolniczy obu regionów i możliwości rozszerzenia naszych działań o ten sektor. Obie strony przyznały, że kluczowym narzędziem służącym intensyfikacji współpracy gospodarczej, zwłaszcza w aspekcie branży rolniczej, jest połączenie cargo na trasie Zhengzhou – Hamburg przez Małaszewicze. Marszałek Sosnowski zwrócił uwagę na niewykorzystane możliwości suchego portu przeładunkowego, który ma szansę stać się hubem transportowym, gdzie towary mogłyby być konfekcjonowane oraz transportowane przy wykorzystaniu transportu kołowego na Europę Środkowo-Wschodnią. Strona chińska obiecała zbadać temat i przekazać administracji kwestie związane z Małaszewiczami.

Chińczycy byli również mocno zainteresowani nową inwestycją Samorządu Województwa Lubelskiego – Centrum Spotkania Kultur oraz możliwościami, jakie dałaby współpraca z naszą jednostką. Podczas zwiedzania CSK goście poznali historię obiektu, jego funkcjonalność i szanse, jakie centrum daje młodzieży, seniorom, a także artystom z całego świata.

galeriaGALERIA