„Ambasador Województwa Lubelskiego” – Zgłoś kandydata do tytułu!

Województwo Lubelskie ma już 62 honorowych „Ambasadorów”, którzy poprzez swoją działalność promują nasz region w kraju i za granicą. Kapituła tego prestiżowego wyróżnienia rozpoczyna nabór kandydatów do 21. edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2019.

Honorowy tytuł przyznawany jest, od 1999 roku, w trzech kategoriach – osobie, instytucji i firmie za istotny wkład w promocję Regionu Lubelskiego. Wśród nagrodzonych są m.in.: Budka Suflera, Beata Kozidrak, Anna Dąbrowska, ZL Uzdrowisko Nałęczów, Kabaret Ani Mru Mru, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, WSK-PZL Świdnik S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

Nabór kandydatów w XXI edycji potrwa do 30 stycznia 2020 roku, a nominowanych i laureatów wybierze Kapituła powołana przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Wręczenie tytułów i statuetek odbędzie się na uroczystej Gali „Ambasadora Województwa Lubelskiego” 15 lutego 2020 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Prawo zgłaszania kandydatur mają:

  • jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów),
  • organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze.

Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać:

  • dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy,
  • datę założenia (w przypadku firmy, instytucji)
  • szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: ambasador@lubelskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu i Turystyki UMWL, nr tel. (81) 4416798 lub (81) 4416785, 

do-pobraniaDO POBRANIA