Absolutorium dla Zarządu Województwa Lubelskiego

Sejmik udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego z tytułu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego 2016 roku. Za podjęciem uchwały zagłosowało 20 radnych, przeciwko było 12 osób.

Budżet województwa za rok 2016 zamknął się kwotą 815 595 453 zł. po stronie dochodów, 735 269 130 zł. po stronie wydatków.

Główne kierunki wydatków to podobnie jak w latach ubiegłych:

 • Transport 34,5%
 • Administracja 12,6%
 • Kultura 9,8%
 • Ochrona Zdrowia 9,6%
 • Rolnictwo 5,7%
 • Przetwórstwo Przemysłowe 5,6%
 • Sport 3,5%
 • Polityka Społeczna 2,6%
 • Inne poniżej 0,2%.

W ramach inwestycji najpoważniejszą pozycję stanowią drogi wojewódzkie. Kwota 44,1 mln zł. dotyczy modernizacji dróg i mostów w ramach środków własnych a 27,4 mln zł. w ramach zadań strukturalnych.

Ze środków własnych realizowano 30 odcinków na drogach wojewódzkich ( jednoroczne zadania) i rozpoczęto 3 zadania wieloletnie. W ramach zadań unijnych zrealizowano wydatki w kwocie 27,4 mln zł. (w tym PW – 13,9 mln zł. – 2 zadania, RPO – 13,5 mln zł. – 5 zadań). W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 18 mln zł. stanowiła objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

Istotnym wydatkiem inwestycyjnym były zrealizowane wydatki w zakresie ochrony zdrowia (65,2 mln zł.) w tym:

 • Centrum Onkologii 49,9 mln zł.
 • Szpital im. S. K. Wyszyńskiego 6,7 mln zł.,
 • Szpital im. Jana Pawła w Zamościu 3,5 mln zł.,
 • WSS Chełm 3 mln zł.,
 • Szpital Wojewódzki Biała Podlaska 1 mln zł.,
 • Szpital Jana Bożego 0,148 mln zł.,
 • Szpital Neuropsychiatryczny 0,45 mln zł.

Uzyskane środki finansowały wydatki bez konieczności zaciągania kredytu. Na koniec roku województwo osiągnęło nadwyżkę w kwocie 80 mln zł, co świadczy o oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniu środkami budżetowymi.