52 umowy na rewitalizację obszarów wiejskich podpisane

Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk i Członek Zarządu Zdzisław Szwed podpisali umowy na rewitalizację obszarów wiejskich. Dofinansowanie jakie w najbliższym czasie trafi do 43 gmin i 5 przedsiębiorstw w naszym województwie wyniesie 142,5 mln zł. 

Dzięki tym środkom możliwa będzie m.in.:  

  • Przebudowa zniszczonych budynków i utworzenie tam np. biblioteki, świetlicy wiejskiej czy centrów aktywności społecznej.
  • Fundusze europejskie pozwolą również na rewitalizację i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych w naszych małych ojczyznach tj. targowisk, parków czy placów zabaw.
  • Wreszcie środki te zwiększą także bezpieczeństwo społeczności lokalnej – pojawi się nowe oświetlenie oraz system monitoringu.

Ośrodki w ramach tego konkursu mogły ubiegać się gminy, a także:

  • Organizacje pozarządowe
  • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 142,5 mln złotych

Zostały podpisane 52 umowy o dofinansowanie – w tym 43 gminy i 5 przedsiębiorców.

galeriaGALERIA