Konkurs grantowy „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, u 6 200 odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe. 

Efektem realizowanych działań będzie podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z Internetu w tym elektronicznych usług publicznych u min. 80% odbiorców uczestniczących w szkoleniach.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

http://kompetencje.lubelskie.pl/konkurs-grantowy/