1001 stypendiów dla najzdolniejszych

Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła Samorządowi Województwa Lubelskiego w organizacji kolejnej edycji programów stypendialnych. W roku szkolnym 2020/2021 realizowane są dwa – „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Celem obydwu programów jest finansowe wsparcie młodych szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Kwota przeznaczona na wsparcie to blisko 4 mln złotych. Środki te trafią do 1001 uczniów.

– Stypendium to docenienie ciężkiej pracy ucznia. Bardzo się cieszę, że mamy w regionie tak dużą grupę uzdolnionej młodzieży, która inwestuje w swój rozwójmówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyjne związane z potrzebami naukowymi tj.: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczników, czasopism o charakterze edukacyjnym, wyposażenie własnej pracowni, warsztatu w narzędzia, materiały, ubiór ochronny w ramach nauczanego zawodu. Uczniowie mogą wykorzystać stypendium na programy do nauki języków obcych i innych przedmiotów, sprzęt komputerowy, wyposażenie miejsca nauki w domu (np. lampka, biurko, krzesło obrotowe). Dodatkowo stypendium może być wykorzystane na prawidłowy rozwój uczniów i usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami np. na zakup okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych czy opłacenie zajęć logopedycznych.

Grafika-logo lubelskie wspiera uzdolnionychProgram stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki oraz przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się na terenie województwa lubelskiego; w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkoły podstawowej (klasa VII lub VIII) lub liceum ogólnokształcącego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły 964 wnioski.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego przyznanych zostało 501 stypendiów. Stypendia zostały podzielone w proporcjach:

  • 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
  • 200 dla uczniów I klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego
  • 101 dla uczniów z pozostałych klas trzy- i czteroletnich liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w kwocie 3900 PLN, tj. 390 zł miesięcznie.

Łączna kwota przewidziana na stypendia w ramach projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” to 1 953 900 zł.

do-pobraniaDO POBRANIA

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021 –  lista szkół, do których uczęszczają stypendyści (z podziałem na powiaty i gminy)

 

grafika-logo lubelska kuźnia talentówProgram „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021″ skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkół zawodowych (poza szkołami dla dorosłych).

W ramach programu wpłynęły 992 wnioski.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego w roku szkolnym 2020-2021 przyznanych zostało 500 stypendiów. Zostały podzielone w następujących proporcjach:

  • 430 stypendiów dla uczniów techników,
  • 29 stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia
  • 41 stypendia dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w kwocie 4000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie

Łączna kwota przewidziana na stypendia w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” to 2 000 000 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie realizuje programy stypendialne od 2008 roku. Do tej pory przyznaliśmy 5626 stypendiów na łączną kwotę ponad 22 mln zł.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021 – lista szkół, do których uczęszczają stypendyści (z podziałem na powiaty i gminy)