100 mln złotych na innowacyjne technologie fotoniczne

Cyfryzacja nowej generacji, czujniki światłowodowe oraz innowacyjne źródła światła – na to stawia Lubelskie. Pierwsza linia światłowodowa w Polsce, a druga w Europie została opracowana i uruchomiona pod koniec lat 70. przez naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej właśnie w Lublinie.  Ponadto fotonika została uznana przez UE za jedną z kluczowych technologii, które umożliwiają obecnie proces odkrywania i innowacji. Nasz region jest pierwszym w Polsce wskazującym fotonikę jako jeden z głównych potencjałów rozwojowych w obrębie inteligentnych specjalizacji.

Technologia napędza wzrost gospodarki, a fotonika to jeden z czynników o szczególnej roli w stymulowaniu tego wzrostu w regionie. Wizja województwa dotycząca inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym wzrostu PKB sprawiła, że Lubelskie postawiło na biogospodarkę, opartą na OZE i szerokim zastosowaniu biotechnologii. Dlatego też jednym z głównych priorytetów polityki gospodarczej regionu jest rozszerzenie sektora B+R. Branże, które już przyczyniają się do intensyfikacji współpracy biznesu i nauki w regionie to ochrona zdrowia, IT i zielona energia.

Dalsze inwestycje w fotonikę przyspieszą wzrost gospodarczy regionu, zwłaszcza że jest ona całkowicie niezależna od innych technologii i surowców, a przede wszystkim bezpieczna dla środowiska – podkreśla Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Nauka + biznes = sukces

Firmy działające w branży fotonicznej skoncentrowały swoje działania badawczo-rozwojowe w Lublinie w oparciu o istniejące komercyjne zaplecze. Dzięki takiemu doświadczeniu będzie można zachęcić nowych partnerów reprezentujących naukę i biznes. Dobrym tego przykładem jest EMBIQ – lokalna firma informatyczna, która współpracuje z Politechniką Lubelską. Współpraca ta zaowocowała stworzeniem własnych optoelektronicznych czujników światłowodowych Bragg Grating. Takie czujniki są zdolne do pomiaru zarówno parametrów fizycznych, jak i chemicznych, takich jak poziom pH lub stężenie cukru w cieczach.

Z punktu widzenia gospodarki województwa lubelskiego rozwój przedsiębiorczości technologicznej w dziedzinie fotoniki będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój wszystkich inteligentnych specjalizacji regionu, takich jak bioekonomia, medycyna i ochrona zdrowia, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka. – mówi Artur Habza, dyrektor departamentu Gospodarki i Współpracy zagranicznej UMWL.

Ogromny potencjał

Województwo Lubelskie utworzyło wspólne przedsięwzięcie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zgodnie z założeniami NCBR przyzna granty konsorcjom przedsiębiorstw i placówkom naukowo-badawczym, które przystąpią do konkursów organizowanych przez NCBR, a województwo lubelskie będzie dystrybuować dofinansowanie dla firm uczestniczących w konkursach organizowanych w regionie. Fotonika oraz jej komponenty otwierają ogromne możliwości przed takimi działami gospodarki jak: transport (lotnictwo), biotechnologia, ochrona środowiska, robotyka, mikroobróbka, obronność, petrochemia, motoryzacja, medycyna, telekomunikacja, energetyka, budownictwo, przemysł wydobywczy, zbrojeniowy czy kosmiczny i wiele innych. Tak szerokie spektrum zastosowań pozwala na znaczny rozwój gospodarki poprzez unowocześnianie różnych gałęzi przemysłu, kreowanie nowych miejsc pracy, tworzenie nowych przedsiębiorstw i zdobywanie przewagi konkurencyjnej względem innych krajów wysoko rozwiniętych.

Dowiedz się więcej o Lubelskim

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu z zespołem Biznes Lubelskie – inicjatywą powołaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, by wspierać inwestorów i pomagać w znalezieniu odpowiednich partnerów i kooperantów.
www.invest.lubelskie.pl, tel. 81 537 16 15.

Wsparcie na projekty

Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego mają możliwość uzyskania do 60% wsparcia finansowego na projekty, które polegają na prowadzeniu wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie innowacyjnych technologii fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 Badania celowe. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości informuje o przedłużonym naborze w zakresie fotoniki! Nie zwlekaj i aplikuj o pieniądze!

UWAGA! Wnioski można składać elektroniczne do 27 lipca do godziny 15:00.
Więcej informacji tutaj lub pod nr telefonu: +48 81 462 38 12/31