Trwa badanie do raportu Sieci Regionów Trójmorza

W ramach projektu „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy regionów Europy Środkowej” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022” przy współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, powstaje raport, który stanie się merytorycznym fundamentem w budowaniu efektywnej współpracy wśród partnerów Sieci. Raport zawierać będzie analizę stojących przed regionami tej części Europy wyzwań, określi warte pogłębiania kierunki, wspólne interesy i perspektywy działania. W raporcie zostaną zawarte również programy grantowe, stanowiące potencjalne źródło finansowania dla działań podejmowanych w ramach Sieci.

Ankieta dotycząca współpracy partnerów Sieci Regionów Trójmorza 2022

Zapraszamy do wypełnienia ankiety przedstawicieli samorządów regionalnych odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową, rozwój regionalny lub inne, z krajów Inicjatywy Trójmorza.

Uwaga: Ankietę należy wypełnić do 7 listopada 2022 roku. Zebrane dane w ankiecie mają charakter anonimowy i zostaną wykorzystanie do przygotowania raportu.

Kształtujmy Sieć oraz kierunki współpracy razem!