Spotkanie ze stypendystami programu „Aktywni dla Polski”

Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski spotkał się ze stypendystami Programu „Aktywni dla Polski” im. Prezydenta Stanisława Orłowskiego.

W ramach spotkania Wicemarszałek opowiedział o zadaniach samorządu województwa a w szczególności w jaki sposób zorganizowana jest współpraca międzynarodowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Wśród najważniejszych zagadnień znalazła się pomoc humanitarna dla Ukrainy oraz dla uchodźców przebywających w Województwie Lubelskim.  Dodatkowo pracownicy Kancelarii Marszałka opowiedzieli o możliwościach sfinansowania inicjatyw międzynarodowych ze środków unijnych.

Program „Aktywni dla Polski” realizowany jest przez Instytut im. gen. Władysława Andersa. Misją instytutu jest m.in. krzewienie i podtrzymywanie polskiej kultury wśród Polonii, oraz wsparcie Polaków mieszkających w różnych częściach świata. W ramach programu młodzi działacze organizacji polonijnych z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy uczestniczą w cyklu szkoleń, warsztatów i spotkań. W tym roku w programie znalazły się lekcje języka polskiego, warsztaty z zarządzania, organizacji eventów oraz pozyskiwania środków na projekty międzynarodowe.