Spotkanie z przedstawicielami Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych

Wicemarszałkowie Michał Mulawa i Zbigniew Wojciechowski oraz Wojewoda Lubelski Lech Sprawka rozmawiali z gośćmi ze Szwecji, Niemiec i Estonii na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wśród poruszanych tematów pojawiły się zagadnienia dotyczące:

  • zdolności władz regionalnych do przyjmowania dużej liczby uchodźców, w szczególności kobiet i dzieci;
  • wsparcia i koordynacji z innymi szczeblami administracji, podziału kompetencji i odpowiedzialności;
  • środków podjętych w celu ochrony uchodźców (kobiet i dzieci), w szczególności w odniesieniu do handlu ludźmi;
  • koordynacji z innymi władzami regionalnymi i lokalnymi.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych to organ doradczy, reprezentujący władze lokalne i regionalne członków Rady Europy. Składa się z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Od 1994 r. jest organem stałym zbierającym się raz do roku w Strasburgu. Poprzednikiem Kongresu, była istniejąca od 1987 roku Stała Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych.

Głównymi zadaniami Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych jest promowanie rozwoju demokracji na szczeblu lokalnym i umacnianie kontaktów regionów z zagranicą.

W maju 2005 r. Kongres podjął współpracę z działającym w Unii Europejskiej oraz Komitetem Regionów.