Spotkanie z delegacją z Prowincji Gelderland w Sobiborze

14 października br. wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski wziął udział w uroczystościach upamiętniających 79 rocznicę powstania więźniów w byłym obozie zagłady w Sobiborze.

W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele partnerskiej Prowincji Gelderland: Peter van’t Hoog -minister regionalny i członek Zarządu Prowincji, Doede Sijtsme – starszy doradca ds. polityki, JE Daphne Bergsma – Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, Christine Gispen – Prezes holenderskiego stowarzyszenia „Stichting Sobibor” (wraz z 20 członkami), reprezentanci niemieckiego stowarzyszenia „Bildungswerk Stanislaw Hantz”, przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz  nauczyciele i młodzież z XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Powstanie w Sobiborze było najbardziej udanym powstaniem więźniów hitlerowskich w czasie II wojny światowej. W buncie wzięło udział aż 400 spośród około 550 więźniów przebywających wówczas w obozie.

W trakcie uroczystości nauczyciele z Lublina -Pani Iwona Kryszka i Pani Joanna Deszczuk zostały odznaczone Medalem Rachel Borzykowski, które wręczyła Prezes Stowarzyszenie Stichting Sobibor. Po uroczystym złożeniu wieńców i kwiatów, uczestnicy uroczystości dokonali symbolicznego przełożenia kamieni z nazwiskami Ofiar z Alei Pamięci w nowe miejsce – wzdłuż głównej drogi na terenie Muzeum.

Wizyta w Sobiborze była również okazją do spotkania i rozmów o współpracy z przedstawicielami Prowincji Geldelrand. Wicemarszałek wręczył oficjalnie Holendrom dyplom z podziękowaniem za wsparcie Województwa Lubelskiego w kryzysie uchodźczym w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. W sierpniu br. Parlament Prowincji Gelderland przekazał 200 tysięcy euro na pomoc dla uchodźców ukraińskich przebywających na terenie naszego regionu. Kwota ta została podzielona na 3 odbiorców: 50 tys. euro dla Województwa Lubelskiego na zorganizowanie półkolonii letnich dla dzieci ukraińskich; 75 tysięcy euro dla CARITAS Oddział Lublin na zakup 2 domów letniskowych dla 24 osób nad Jeziorem Firlej oraz 75 tys. euro dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie na zakup leków, sprzętu do rehabilitacji, produktów pierwszej potrzeby, organizacji kolonii i półkolonii dla dzieci ukraińskich, doposażenie świetlic środowiskowych dla dzieci uchodźców, itp.

Rozmowy dotyczyły również kwestii związanych z upamiętnianiem ofiar Holocaustu oraz kwestii inkluzywności i dialogu społecznego.