Spotkanie Marszałka Jarosława Stawiarskiego z Konsulem Generalnym RP w Hamburgu

W dniu 11 marca  2021 r. wizytę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego złożył Pan Paweł Jaworski, Konsul Generalny RP w Hamburgu. Konsula przyjęli Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski oraz Sekretarz Województwa, Pani Róża Dyrka. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Głównym tematem rozmów było wysondowanie możliwości współpracy między Województwem Lubelskim, a regionami niemieckimi z terenu Hamburskiego Okręgu Konsularnego.

Marszałek zaprezentował walory naszego Województwa, przedstawiając Lubelszczyznę jako region dynamicznie rozwijający się pod względem gospodarczym, kulturalnym, a także naukowym. Omówiono również dotychczasowe kontakty naszego regionu z Republiką Federalną Niemiec, w tym udział w targach, misjach gospodarczych, wspólne projekty, ale również zainicjowane przez nasze Województwo kontakty z Krajem Związkowym Bawaria.

W trakcie spotkania wskazano kilka obszarów ewentualnej przyszłej kooperacji z regionami niemieckimi. Znalazły się wśród nich: współpraca gospodarcza, w tym Lubelski Port Lotniczy i magazyn cargo, współpraca uniwersytecka i naukowa, a także możliwość podjęcia wspólnych działań w zakresie turystyki i promocji.

Jednym z tematów, który szczególnie interesował Konsula, była możliwość nawiązania współpracy szkół wyższych z Lubelszczyzny z uczelniami niemieckimi znajdującymi się na terenie Hamburskiego Okręgu Konsularnego, ze szczególnym naciskiem na Uniwersytet Techniczny Carlo Wilhelmina w Brunszwiku.

Konsul Paweł Jaworski zaoferował swoją pomoc i wsparcie w nawiązaniu kontaktów z landami niemieckimi. Wyraził także gotowość do współpracy w inicjowaniu działań mających na celu zacieśnienie stosunków polsko- niemieckich.

Na terenie Republiki Federalnej Niemiec znajduje się Ambasada RP w Berlinie oraz trzy Konsulaty Generalne, w Monachium, Kolonii oraz Hamburgu. Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu obejmuje swoim zasięgiem takie kraje związkowe, jak: Brema, Hamburg, Dolna Saksonia, Szlezwik- Holsztyn.