Rozwiązania wspierające zdrowie psychiczne młodzieży – drugie spotkanie partnerów projektu ME-Health (Erasmus+)

Poszukiwanie rozwiązań, które okazują się przydatne w procesie wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży w trakcie i po pandemii COVID-19 były przedmiotem dyskusji partnerów projektu ME-Health, którzy w dniach 6-10 lutego gościli w województwie lubelskim. Przedstawiciele instytucji z Austrii, Czech, Francji, Holandii i Polski wymienili się doświadczeniami w zakresie najlepszych praktyk, narzędzi i strategii, jakie stosowano w trakcie pandemii oraz dzisiaj, celem walki z problemami psychologiczno-pedagogicznymi wśród młodych ludzi.

W trakcie wizyty w Lublinie omówione zostały rozwiązania stosowane w różnych krajach w trakcie pandemii i po jej zakończeniu. Zaprezentowano między innymi metody wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców z poziomu centralnego, samorządowego oraz inicjatywy oddolne tj. akcje wsparcia psychicznego młodych ludzi przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakup sprzętu komputerowego dla szkół, zajęcia online organizowane przez nauczycieli celem aktywizacji uczniów i podtrzymywania/nawiązywania relacji społecznych na odległość, konsultacje z rodzicami, tematyczne warsztaty dla uczniów, itp. Część z wprowadzonych w pandemii w formie online pomysłów została zaimplementowana również po powrocie uczniów do szkoły.

Uczestnicy projektu pracowali również nad konkretnymi przypadkami problemów, jakie pojawiły się w pandemii i, bazując na swoim doświadczeniu nauczycieli, rodziców i specjalistów zdrowia psychicznego, wspólnie poszukiwali rekomendacji, jak sobie z nimi radzić. Studium przypadków zostanie wykorzystane przy opracowaniu podręcznika dobrych praktyk z projektu, który będzie ogólnodostępny na zakończenie tego międzynarodowego przedsięwziecia wiosną 2024 r.

W ramach wizyty na Lubelszczyźnie goście odwiedzili instytucje partnerskie projektu: Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Zespół Poradni nr 2 w Lublinie. Zapoznali się z metodami pracy obu placówek, szczególnie w kontekście działań prowadzonych w zakresie wsparcia „pocovidowej” młodzieży, w tym z nowoczesnymi, cyfrowymi rozwiązaniami typu podłoga multimedialna służąca rozwojowi emocjonalnemu, umiejętności kognitywnych i wiedzy młodych ludzi.

Ponadto w ramach wizyt studyjnych, partnerzy odwiedzili Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego w Lublinie oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, gdzie uzyskali informacje o wsparciu dzieci i młodzieży wymagających hospitalizacji.

Projekt ME-Health powstał z inicjatywy Województwa Lubelskiego i skupia przedstawicieli administracji regionalnych z Kraju morawsko-śląskiego (Czechy), Regionu Grand Est (Francja), Styrii (Austria), Województwa Lubelskiego oraz szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i stowarzyszenia rodziców z krajów partnerstwa. Ponadto partnerem stowarzyszonym projektu jest szkoła Rijn IJssel z Holandii.

Głównym celem ME-Health jest wymiana dobrych praktyk w zakresie psychologicznych i pedagogicznych problemów, jakie dotknęły młodych ludzi w związku z epidemią COVID-19 i zmianami w edukacji z tym związanymi. Aby osiągnąć ten rezultat w ramach projektu odbędą się m.in. krótkie programy szkoleniowe dla przedstawicieli administracji regionalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół, rodziców (przedstawicieli organizacji pozarządowych). W wyniku działań projektowych wypracowany zostanie model wsparcia/ baza wiedzy na rzecz pracowników placówek o charakterze edukacyjnym pozwalający na identyfikowanie psychologiczno-pedagogicznych problemów młodzieży związanych z epidemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasie kryzysu sanitarnego w UE.

Projekt będzie realizowany w okresie 1 lutego 2022 – 31 maja 2024. Kwota dofinansowania z programu ERASMUS + wynosi 160 845 €.

galeriaGALERIA