Problemy psychologiczne młodzieży w dobie COVID-19 w centrum dyskusji projektu ME-Health (Erasmus+)

Partnerzy projektu ME-Health z Austrii, Czech, Francji, Holandii i Polski spotkali się w Grazu (Austria), aby podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie najczęstszych problemów o podłożu pedagogicznym i psychologicznym, które dotknęły szkolnictwo oraz samych uczniów podczas pandemii.

Pierwszy warsztat szkoleniowy projektu ME-Health odbył się w Austrii w dniach 10-14 października 2022 r. Zgromadził wszystkich partnerów projektu i skupił się na wymianie doświadczeń w zakresie problemów pedagogicznych i psychologicznych, jakie wystąpiły wśród młodzieży w związku z pandemią COVID-19 i zdalnym nauczaniem.

Wszsyscy partnerzy zgodzili się, że okres pandemii był czasem kryzysu i wyzwaniem dla szkół, ich pracowników, rodziców, psychologów, pedagogów, a w szczególności młodzieży. Ten okres przyczynił się lub pogłębił występujace wśród młodych ludzi problemy z samooceną oraz  relacjami z rodziną i  rówieśnikami. To z kolei miało bezpośredni wpływ na proces uczenia się. Pandemia odbiła się na  sposobie, w jaki młodzi ludzie postrzegają siebie, świat oraz swoją przyszłość. W skrajnych przypadkach nieradzenie sobie z nową, kryzysową sytuacją doprowadzało do epizodów samookaleczania lub samobójstw.

Spostrzeżenia i wnioski z dyskusji partnerów projektu ME-Health zostaną ujęte w przewodniku przedstawiajacym najczęstsze problemy młodziezy w dobie koronawirusa oraz rozwiązania, narzędzia i strategie do walki z nimi. Przewodnik ten bedzie ogólnodostępny na zakończenie projektu wiosną 2024 r.

Projekt ME-Health powstał z inicjatywy Województwa Lubelskiego i skupia przedstawicieli administracji regionalnych z Kraju morawsko-śląskiego (Czechy), Regionu Grand Est (Francja), Styrii (Austria), Województwa Lubelskiego oraz szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i stowarzyszenia rodziców z krajów partnerstwa. Ponadto partnerem stowarzyszonym projektu jest szkoła Rijn IJssel z Holandii.

Głównym celem ME-Health jest wymiana dobrych praktyk w zakresie psychologicznych i pedagogicznych problemów, jakie dotknęły młodych ludzi w związku z epidemią COVID-19 i zmianami w edukacji z tym związanymi. Aby osiągnąć ten rezultat w ramach projektu odbędą się m.in. krótkie programy szkoleniowe dla przedstawicieli administracji regionalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół, rodziców (przedstawicieli organizacji pozarządowych). W wyniku działań projektowych wypracowany zostanie model wsparcia/ baza wiedzy na rzecz pracowników placówek o charakterze edukacyjnym pozwalający na identyfikowanie psychologiczno-pedagogicznych problemów młodzieży związanych z epidemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasie kryzysu sanitarnego w UE.

Projekt będzie realizowany w okresie 1 lutego 2022 – 31 maja 2024. Kwota dofinansowania z programu ERASMUS + wynosi 160 845 €. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Województwo Lubelskie.

galeriaGALERIA