Polak Roku we Włoszech i na Świecie

W miniony weekend miała miejsce gala piątej jubileuszowej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech i na Świecie” organizowanego przez Związek Polaków w Kalabrii. Wydarzenie objęte było patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego. Województwo Lubelskie reprezentował podczas gali Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

Gala odbyła się w zamku Savelli w miejscowości Palombara Sabina. Miasto to jest miastem partnerskim Ostrowa Lubelskiego. Na prośbę Związku Polaków lokalu użyczył burmistrz Palombary Alessandro Palombi.

Według słów samych organizatorów „celem konkursu jest aktywizacja środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech, przedstawienie dorobku oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego i odnoszącego sukcesy w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego”.

Kapituła składała się z siedemnastu członków – reprezentantów mediów polonijnych, samorządowców, Polskiej Fundacji Narodowej i Związku Polaków w Kalabrii. Jej obradom przewodniczyła pani Bożena Kamińska.  Przyznano nagrody w ośmiu kategoriach: działalność artystyczna, kulturalna, edukacyjno-naukowa, społeczna, gospodarczo-przedsiębiorcza, Polak z wyboru, Polacy za granicą zasłużeni na rzecz zdrowia w walce z pandemią, Polak lub cudzoziemiec pięciolecia – laureat poprzednich czterech edycji.

Warto odnotować – i złożyć gratulacje pani Izabeli Byzdrze, prezes Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej, działającej w Lublinie, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii „działalność gospodarczo-przedsiębiorcza” „za swoją przedsiębiorczość, za aktywną działalność w zakresie bilateralnego łączenia biznesów, promocję produktów  polskich przedsiębiorców we Włoszech i za całokształt działalności społecznej na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw”.  Izba na czele z panią Izabelą od długiego czasu podejmuje aktywne wysiłki na rzecz promowania polsko-włoskiej wymiany handlowej i inwestycji, szczególnie w oparciu o przedsiębiorców z województwa lubelskiego.

W kategorii „Polak lub cudzoziemiec pięciolecia” zwyciężył Związek Wolontariuszy Grupa Modlitewna z Monte Paolo za wieloletnią działalność społeczną a także niesienie pomocy osobom potrzebującym.

Gala była okazją do spotkania członków Polonii z całego świata, Polaków działających na arenie międzynarodowej i cudzoziemców związanych z Polską. Wydarzenie uświetnione zostało również polskim programem muzycznym.