Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Monachium

W dniu 16 listopada 2022 delegacja Województwa Lubelskiego z Marszałkiem Jarosławem Stawiarskim na czele odbyła wizytę w Monachium. Głównym celem wyjazdu był udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączonych z prezentacją Województwa Lubelskiego w Bawarii. Organizatorami wydarzenia były Województwo Lubelskie oraz Konsulat RP w Monachium.

Wizyta w Monachium rozpoczęła się od oficjalnego spotkania Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Radnych z Florianem Herrmannen, ministrem ds. federalnych i europejskich, szefem Bawarskiej Kancelarii Państwa, które odbyło się w budynku Bawarskiej Kancelarii Państwa. Było to już drugie spotkanie w tym składzie. Pierwsze miało miejsce w 2019 r. również w Monachium.

Rozmowy podczas spotkania skupiły się wokół dwóch głównych tematów- współpracy Województwa Lubelskiego z Bawarią oraz pomocy na rzecz Ukrainy.

Marszałek Stawiarski podkreślił jak ważne dla Lubelszczyzny są  kontakty z Wolnym Państwem Bawaria. Wyraził nadzieję na dalszy rozwój współpracy- od wymiany młodzieży szkolnej, poprzez współpracę kulturalną, zakończywszy na współpracy „twardej” w dziedzinie gospodarki. Minister Herrmann również potwierdził chęć dalszej kooperacji i rozwoju relacji w tychże dziedzinach.

Strona Bawarska była pod szczególnym wrażeniem działań, jakie Lubelszczyzna podjęła na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Przy okazji spotkania Marszałek Stawiarski wręczył dyplom i podziękował Ministrowi Herrmannowi za pomoc rzeczową przekazaną Lubelszczyźnie na rzecz Ukrainy.

Drugim i najważniejszym wydarzeniem podczas pobytu w Monachium były obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone z prezentacją Województwa Lubelskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele placówek dyplomatycznych mający swe siedziby w Monachium oraz reprezentanci środowisk polonijnych.

Swymi przemówieniami oficjalną cześć spotkania rozpoczęli organizatorzy wydarzenia, Marszałek Jarosław Stawiarski oraz Jak Malkiewicz, Konsul Generalny RP w Monachium. Wśród przemawiających był również Dyrektor Ministerialny z Bawarskiej Kancelarii Państwa. Wyemitowany został także film o pomocy Województwa Lubelskiego Ukrainie, który szczególnie zainteresował zgromadzoną publiczność.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Leszczyniacy”, który przedstawił regionalny program artystyczny.

Drugą część wydarzenia stanowiły rozmowy kuluarowe, podczas których Marszałek Stawiarski oraz Radni Województwa Lubelskiego mieli okazję spotkać się z przedstawicielami środowisk polonijnych w Monachium, a także ze swoimi odpowiednikami w strukturach samorządowych Bawarii.

Ważnym elementem uroczystości była również prezentacja Województwa Lubelskiego. Oprócz filmów promocyjnych uczestnicy wydarzenia mieli także okazję podziwiać smak produktów regionalnych Lubelszczyzny przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wałowianki”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko promocyjne Województwa Lubelskiego.