Zapowiadany na początek kwietnia Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza nie mogły się odbyć w planowanym terminie, ze względu na sytuację epidemiczną. Organizatorzy nie ustają jednak w wysiłkach, by wydarzenie to doszło do skutku. Nowy termin kongresu wyznaczono na październik 2020 roku. O szczegółowych datach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej informacji o kongresie na www.congress.lubelskie.pl

Samorządowy Kongres Gospodarczy i II Forum Regionów Trójmorza to nie jedyne wydarzenie, którego termin uległ zmianie w związku z pandemią COVID-19. Również wydarzenia międzynarodowe organizowane przez naszych partnerów zagranicznych uległy przesunięciu na bardziej dogodny czas. Wśród nich:

  1.  I Forum Gubernatorów Grupy Wyszechradzkiej w Pradze
  2.  IX Forum Regionów Polska-Chorwacja w Osijieku w Chorwacji

V Międzynarodowe Targi B2B Brześć 2020

Forum inwestycyjne Ternopil Region Invest 2020 w Tarnopolu na Ukrainie

Seminarium „Makroregionalne Strategie jako czynnik rozwoju gospodarczego, turystycznego i społecznego regionów oraz Strategii Transgranicznej” w Brukseli organizowane przez Województwo Podkarpackie

Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu w Obwodzie Lwowskim na Ukrainie.

Gdy tylko to możliwe, działania kontynuowane są w formie telekonferencji, tak jak chociażby spotkania partnerów projektu ROSIE czy posiedzenia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Również w trybie korespondencyjnym kontynuowane są prace Europejskiego Komitetu Regionów, którego członkiem jest Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Brak możliwości kontaktu bezpośredniego nie przeszkadza jednak w tworzeniu nowych projektów i budowaniu sieci współpracy.

Wyrażamy szczerą nadzieję, że w jak najkrótszym czasie – gdy tylko będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego – uda się powrócić do normalnego trybu funkcjonowania współpracy międzynadorowej.