87. rocznica Wielkiego Głodu w Ukrainie

W dniu 28 listopada 2020 roku odbędą się obchody 87-ej rocznicy Wielkiego Głodu w Ukrainie.

Holodomor, czyli Wielki Głód to sztucznie wywołana przez władze ZSRR klęska głodu, która miała miejsce w latach 1932-1933 na terenie ówczesnej Ukraińskiej SRR. W rezultacie działań zmierzających do kolektywizacji rolnictwa oraz ściągania obowiązkowych nieodpłatnych dostaw produktów rolnych zginęło od 3 do nawet 10 milionów osób. Szacuje się, że wśród ofiar znalazło się od 40 do nawet 100 tys. Polaków. Wiele państw na świecie, w tym Polska, uznało Wielki Głód za akt ludobójstwa.

Co roku Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie organizuje w ostatnią sobotę listopada akcję ku czci milionów ofiar Hołodomoru. Uroczystość odbywa się przy pomniku Hołodomoru w Lublinie, który znajduje się na skwerze obok ronda metropolity Piotra Mohyły. Monument, który jest jednym z kilkunastu w Polsce, odsłonięty został 22 stycznia 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólne Korzenie we współpracy m.in. z Towarzystwem Ukraińskim. W wydarzeniu regularnie biorą udział przedstawiciele polskich władz państwowych i wojewódzkich, miasta Lublin, stowarzyszeń społecznych, duchowieństwa, mediów oraz studenci. W tym roku w związku z ciężką sytuacją epidemiologiczną lubelskie obchody będą transmitowane online.

W celu możliwie jak najszerszego uhonorowania pamięci licznych ofiar głodu w Ukrainie Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie zorganizował akcję „Zapalmy znicze w oknach”. W sobotę 28 listopada mieszkańcy Lubelszczyzny mogą zapalić w oknie świeczkę, przyłączając się w ten sposób do Ogólnoukraińskiej minuty ciszy i akcji „Zapalmy znicze pamięci”.

Na stronie Facebook Konsulatu Generalnego znajdują się materiały informacyjne, wideo i fotograficzne, na temat Wielkiego Głodu. W tym roku powstała również aplikacja mobilnej Track Holodomor History. Można ją znaleźć w App Store i Google Play (w języku angielskim i ukraińskim).

Zapraszamy do wspólnego uczczenia pamięci milionów ofiar Wielkiego Głodu.

fot. Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie