Konferencja podsumowująca projekt  „Sieć regionów Trojmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej”

12 grudnia 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy regionów Europy Środkowej” zrealizowany przez Województwo Lubelskie przy współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2022”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Marszałek Jarosław Stawiarski oraz Pan Wicemarszałek Michał Mulawa, Zarząd Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, a także samorządowcy, naukowcy oraz studenci.

Wydarzenie stanowiło zwieńczenie sześciomiesięcznych prac prowadzonych przez Województwo Lubelskie przy współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w zakresie promocji wiodącej roli Polski w Inicjatywie Trójmorza oraz pogłębienia współpracy międzyregionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekt zakładał realizację następujących działań:

Działanie 1 Sformalizowanie istnienia Sieci Regionów Trójmorza poprzez opracowanie umowy oraz statutu

Działanie 2 Utworzenie strony internetowej jako narzędzia współpracy i komunikacji członków Sieci

Działanie 3 Opracowanie raportu na temat możliwości współpracy samorządów w obszarze Inicjatywy Trójmorza.

Pierwszy rezultat projektu został osiągnięty, dzięki wypracowanej umowie oraz statucie, które określają formalnoprawne ramy funkcjonowania Sieci. Treść umowy oraz statut został poddany konsultacjom i kolejno zaakceptowany przez 15 Członków Założycieli Sieci.

Kolejnym rezultatem projektu jest sporządzony raport pn. „Sieć Regionów Trójmorza – narzędzie współpracy samorządów Europy Środkowej”, wyznaczający obszary zainteresowania oraz kierunki współpracy regionów obszaru Inicjatywy Trójmorza ze szczególnym uwzględnieniem członków założycieli Sieci – 15 regionów z 5 państw (Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry). Dodatkowo
w raporcie wskazano potencjalne programy finansowe, w ramach których będzie możliwość realizowania wspólnych projektów międzyregionalnych, transgranicznych, czy transnarodowych.

W celu łatwiejszej komunikacji i sieciowania wszystkich członków Sieci Regionów Trójmorza, a także jako narzędzie służące promowaniu Sieci oraz działalności podejmowanej w ramach tego formatu, stworzono platformę internetową w języku angielskim dostępną pod adresem: www.3seasnetwork.lubelskie.pl.

Dodatkowo godnym podkreślenia jest fakt, iż w ramach projektu pozyskano 5 nowych członków Sieci, 2 regiony z Rumunii (Agencja Rozwoju Regionalnego „Centru” i region Hunedoara) – jako członkowie stali oraz 3 regiony z Ukrainy (Obwód Lwowski, Tarnopolski, Odeski) – jako członkowie stowarzyszeni.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Sieci www.3seasnetwork.lubelskie.pl oraz mediów społecznościowych  Facebook i Twitter.

do-pobraniaDO POBRANIA

Sieć Regionów Trójmorza