Jak promuje się zawody medyczne i opieki społecznej w Czechach? (projekt SHAKER, Erasmus+)

Ostatnie szkolenie w ramach projektu SHAKER odbyło się w Kraju Morawsko-Śląskim w Czechach. W wydarzeniu wzięło udział 14 przedstawicieli organizacji partnerskich: 6 z prowincji Gelderland w Holandii, 5 z województwa lubelskiego w Polsce i 3 z francuskiego Regionu Grand Est.

Delegacje rozpoczęły spotkania od wizyty w Urzędzie Kraju Morawsko-Śląskiego w Ostrawie. Celem dyskusji w administracji regionalnej było wyjaśnienie funkcjonowania systemu edukacyjnego, zdrowotnego i społecznego w Czechach i regionie. Goście mogli również zapoznać się z konkretnymi działaniami, które Kraj morawsko-śląski podejmuje w tych obszarach. Należą do nich np. coroczna ankieta Pielęgniarka Roku, która jest okazją do docenienia pracy pracowników służby zdrowia, czy aplikacja „Moje życie po szkole”, która pomaga uczniom zdecydować, co chcieliby robić w przyszłym życiu i odpowiednio wybrać konkretną szkołę średnią. Studenci Uniwersytetu w Ostrawie zaprezentowali swój projekt „Pracuję w służbach społecznych i jestem z tego dumny” promujący ten bardzo ważny zawód, który niestety nie jest obecnie zbyt popularny.

Partnerzy projektu odwiedzili również Średnią Szkołę Medyczną i Wyższą Zawodową Szkołę Zdrowia w Ostrawie. Zagranicznych partnerów szczególnie zainspirował projekt „To dám”. W ramach tej inicjatywy zespół uczniów i nauczycieli prowadzi praktyczne kursy pierwszej pomocy wśród dzieci okolicznych szkół podstawowych. Projekt nie tylko szerzy wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy, ale także pokazuje młodym ludziom, że wybór kierunku medycznego ma sens.

W ostatnim dniu szkolenia, partnerzy odwiedzili Rainbow House Diakonii Śląskiej, organizacji non-profit świadczącej usługi socjalne. Dyskutowano o pozycji pracowników socjalnych w społeczeństwie i zarządzaniu wiekiem. Praca w tym zawodzie jest bardzo wymagająca i powinna się wiązać z adekwatnym wynagrodzeniem oraz budzić szacunek w społeczeństwie.

Wnioski ze wszystkich spotkań szkoleniowych projektu w czterech regionach partnerskich zostaną podsumowane na konferencji końcowej projektu w lutym 2023 r. w Arnhem w Holandii.

SHAKER to międzynarodowe przedsięwzięcie z obszaru kształcenia zawodowego, zdrowia i opieki społecznej. Projekt jest finansowany ze środków programu ERASMUS +, a jego partnerami są Kraj morawsko-śląski w Czechach (koordynator), Region Grand Est (Francja), Prowincja Gelderland (Holandia) oraz Województwo Lubelskie. Dodatkowo w projekcie udział biorą po 2 szkoły zawodowe z Holandii, Czech i Polski: Fundacja Regionalnego Centrum Szkoleniowego Rivor w Tiel, Stichting BVE Oost-Gelderland w Doetinchem, Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka z Ostrawy, Stredni skola prof. Zdenek Matejcka z Ostrawy-Poruba, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie i Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Czas trwania projektu to 30 miesięcy (01.10.2020 – 31.03.2023), natomiast budżet przedsięwzięcia wynosi 175 970,00 Euro.