Erasmus + zmienia życie, otwiera umysł!

W dniu 15 kwietnia br. odbyła się inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021-2027 europejskich programów edukacyjnych. Tym samym oficjalnie zostały przedstawione założenia i zasady finansowania projektów ze środków programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności w najbliższych latach.

Celem programu Erasmus+ jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione instytucje, organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Program obejmuje swoim zasięgiem kilka sektorów: edukację szkolną, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych, młodzież, sport oraz zakłada wsparcie w ramach inicjatywy Jean Monnet. Tym samym oferuje możliwości rozwoju dla wszystkich.

Więcej informacji na temat programu, instytucji, które mogą w nim wziąć udział, terminów składania projektów jest dostępnych na stronie https://erasmusplus.org.pl/ oraz na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (instytucji zarządzającej programem w Polsce) https://www.frse.org.pl/ .

Dodatkowo na terenie województwa lubelskiego znajduje się regionalny punkt informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest nim Zamojskie Towarzystwo Oświatowe.