Rusza nabór kandydatów do składu Kapituły Konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Zgodnie z zapisami w pkt. IV Regulaminu przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym „Nagroda Trzeciego Sektora”, w skład Kapituły Konkursu wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, który w 9-osobowym składzie dokona oceny formalnej i merytorycznej przesłanych wniosków ze zgłoszonymi kandydatami. Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów w pięciu kategoriach. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 17 września 2020 roku na stronach internetowych organizatorów cyklicznego wydarzenia, jakim jest Konwent „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” połączone z Galą III Sektora.

Za udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży, jedynie istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego miejsca na parkingu Urzędu Marszałkowskiego na czas udziału w posiedzeniu Kapituły.

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym w dniach od 7 do 8 września 2020 roku, który należy przesłać na adres e-mailowy ewa.matysiak@lubelskie.pl. Decyduje data wpływu formularza na podany adres e-mailowy.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Formularz zgłoszenia kandydata z organizacji pozarządowej z województwa lubelskiego do Kapituły Konkursu w 2020 roku