Kapituła Konkursu podczas posiedzenia w dniu 14 września 2020 roku dokonała wyboru Laureatów „Nagrody Trzeciego Sektora”.

Przypomnijmy, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego jako współorganizator wydarzenia pod nazwą Konwent – „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” i „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020” w ramach promowania działalności trzeciego sektora; osób, instytucji i organizacji wspierających działalność NGO z terenu województwa lubelskiego postanowiła uhonorować najbardziej zasłużonych w 2019 roku.

W ramach konkursu wpłynęło 38 zgłoszeń, z pośród których członkowie Kapituły wybrali Laureatów w V kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019 – Gmina Borki zgłoszona przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej;

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019 – Mariusz Czuryło zgłoszony przez Powiatową Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie;

Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019 – Mariusz Szczepanik – zgłoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie;

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador) – Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Biała Podlaska zgłoszone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej;

Kategoria V: Wolontariusz roku 2019 – Mateusz Karczmarz zgłoszony przez Gminę Borki.

Ponadto, Kapituła Konkursu postanowiła przyznać wyróżnienia, które otrzymają:

  • Gmina Kłoczew reprezentowana przez Wójta Gminy Zenona Stefanowskiego,
  • Gmina Urzędów reprezentowana przez Burmistrza Urzędowa Pawła Dąbrowskiego,
  • Bogdan Smogorzewski rekomendowany przez Gminę Borki,
  • Tomasz Widerlik rekomendowany przez Lokalną Grupę Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego -„Kraina wokół Lublina”,
  • Artur Czesław Kwapiński rekomendowany przez Ignacego Czeżyk,
  • Ewa Rębecka rekomendowana przez Lokalną Grupę Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego -„Kraina wokół Lublina”,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Czemiernikach reprezentowane przez  Ninę Czarnecką-Bajdę,
  • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej reprezentowana przez Wiolettę Wilkos,
  • Maria Stepaniuk rekomendowana przez Stowarzyszenie „Szansa dla Ludmiłówki”,
  • Damian Krasiński rekomendowany przez Gminę Borki.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Gali III Sektora w dniu 22 września 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2.

Gratulujemy!