„Jesteście tymi, którzy niosą ze sobą entuzjazm i chęć działania na rzecz drugiego człowieka”- tymi słowami Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zwracając się do uczestników uroczyście otworzył 2-dniowe Święto Lubelskich NGO.

Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych połączone z Galą Trzeciego Sektora, bo nim mowa, to cykliczne wydarzenie, które odbyło się w dniach 22-23 września 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Jednakże, z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19, oprócz spotkania stacjonarnego przyjęto formę telekonferencji, webinariów online, dostępnych dla zainteresowanych zarówno lokalnie, jak również w całej Polsce.

W pierwszym dniu wydarzenia tematami przewodnimi były zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego poprzez przedstawienie Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030″,  którego prelegentem online był Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności oraz podjęcie tematu „Ekonomia społeczna – jutro i dziś” referowanego przez Kamila Bobek – Z-cę Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważnym punktem spotkania okazał się również panel dyskusyjny w obszarze Programu rządowego „Dostępność plus w województwie lubelskim – perspektywa współpracy różnych sektorów” poprowadzony przez dr Andrzeja Jurosa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podczas którego współpracę mogli przybliżyć przedstawiciele różnych sektorów w zakresie strategii wspólnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Uwieńczeniem pierwszego dnia Konwentu była Gala Trzeciego Sektora, podczas której zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla z osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora w 2019 roku.

Część artystyczną uświetnił występ Piotra Selima z Lubelskiej Federacji Bardów.

Drugiego dnia odbyły się sesje warsztatów tematycznych  prowadzonych przez ekspertów z terenu województwa lubelskiego, podczas których można było pogłębić wiedzę w zakresie:

-zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w podmiotach ekonomii społecznej,

-nowoczesne technologie w organizacji,

-fundusze norweskie,

-design thinking.

Link do transmisji całego wydarzenia i linki do warsztatów tematycznych znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów Konwentu tj.: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,  Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w zakładce Urząd Marszałkowski / Aktualności współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Transmisja wydarzenia

Warsztaty ON-LINE – Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej

LFIP 2020 Design Thinking

LFIP 2020 Nowoczesne technologie w organizacji

LFIP 2020 Fundusze norweskie na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego