Trwa nabór wniosków o realizację zadań publicznych, dofinansowanych ze środków krajowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, przyjętego przez Radę Ministrów 7 maja 2020 roku. Pakiet osłonowy wprowadzony w związku z niestabilną sytuacją NGO, zawiera 19 rozwiązań legislacyjnych dla III sektora, tworząc Tarczę Antykryzysową.

Programem umożliwiającym pozyskanie dotacji oraz uzyskanie ulg przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, zarządza rządowa agencja wykonawcza – Narodowy Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie.  

Na stronie internetowej Instytutu znajdują się wszelkie informacje o wprowadzonym programie, wzbogacone o infografikę wskazującą konkretne rozwiązania oraz obrazującą dostępność środków finansowych, umożliwiających poprawę kondycji szeroko rozumianej sfery społecznej.

 Priorytety Programu określają przeznaczenie  środków finansowych na:

  1. Działania wspierające polegające na przygotowaniu i realizacji działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
  2. Bezpieczeństwo NGO, które miało by polegać na przygotowaniu i realizacji działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonych na skutek COVID-19, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Szczegóły  na stronie www.niw.gov.pl