W dniu 10 marca 2021 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, ogłosiła konkurs w ramach programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2021”, dzięki któremu po raz kolejny organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie finansowe.

Tego typu dotacja umożliwia organizacjom dostosować swoją aktywność programową do obecnych warunków, a także rozpocząć nowe projekty, często o charakterze interwencyjnym, skierowane do osób szczególnie potrzebujących pomocy. W 2020 roku organizacje dodatkowo otrzymały również wsparcie instytucjonalne – dofinansowane zostały koszty administracyjne i wynagrodzeń ich pracowników.

Nowa edycja konkursu wspiera inicjatywy obywatelskie podejmowane na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tak sformułowany cel programu wynika z konieczności podejmowania tego typu działań na podstawie wniosków z licznych badań przeprowadzonych w ostatnim roku przez organizacje pozarządowe, sektor prywatny, jak również środowiska akademickie, ukazujące negatywne konsekwencje edukacji prowadzonej w warunkach głębokiej izolacji społecznej.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności na realizację kolejnej edycji konkursu ogłoszonego w ramach „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” w roku 2021 przeznaczyła 1 milion złotych.

Dla zainteresowanych więcej informacji na stronie PAFW