Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego zachęca do zapoznania się z wykładem ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego dedykowanym wszystkim starającym się budować społeczne porozumienie.

Rada Dialogu Społecznego funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2232). Stanowi ona forum trójstronnej współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej na poziomie krajowym.

Głównym celem dialogu społecznego jest budowanie społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, a także wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją, która stanowi gremium upoważnione do prowadzenia dialogu społecznego na poziomie województwa. Rada działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych w regionie. Pracami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego kieruje Prezydium WRDS. Przewodnictwo w Radzie jest obejmowane rotacyjnie przez wszystkie strony dialogu.

Słowo wstępne zredagowała Mirosława Gałan – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

do-pobraniaDO POBRANIA

Publikacja „O Dialogu Społecznym” 2020 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński