Posiedzenie SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 18 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca Zespołu.

Posiedzenie zespołu było kontynuacją posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych oraz Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2016 r.

Członkowie zespołu na bazie dyskusji opracowali Propozycję stanowiska w sprawie Emigracji zarobkowej na Lubelszczyźnie, która zostanie zaprezentowana na posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 24 stycznia 2017 r.