Posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

W dniu 30 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Tematem spotkania były: „Zasady rozdysponowania dodatkowych środków finansowych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ dla podmiotów leczniczych w woj. lubelskim, priorytety w zakresie zwiększenia finansowania świadczeń. Istotne obszary problemowe, mogące zagrażać bezpieczeństwu”.

W obradach udział wzięli zaproszeni goście: Pan Zdzisław Antoń – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego; Pan Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; Andrzej Kowalik – Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; Pani Agnieszka Kowalska-Głowiak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie; Pan Piotr Matej – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego; Pan Piotr Dreher – Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie; Pan Leszek Buk – Prezes Okręgowej Rady Lubelskiej w Lublinie; Pan Piotr Krawiec – Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych; Pan Mariusz Paszko – Przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny; Pan Tadeusz Duszyński – Dyrektor SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie; Pan Piotr Rybak – Dyrektor SPZOZ w Puławach oraz Pani Bernarda Machniak – członek WRDS WL.

W wyniku dyskusji z udziałem przedstawicieli podmiotów leczniczych i NFZ, członkowie zespołu wypracowali materiał, którego treść zostanie przedstawiona członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podczas posiedzenia plenarnego w dniu 27 września br.

galeriaGALERIA