Posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL w dniu 23 maja 2022 r.

„Problemy wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej. Problemy organizacji i finansowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim” były głównym punktem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Marek Chmielewski Przewodniczący Zespołu.

W dniu 23 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Głównym tematem obrad były problemy wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej. Problemy organizacji i finansowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim.

Na spotkaniu odniesiono się do informacji na temat obecnej sytuacji związanej z zagadnieniem dotyczącym wynagradzania pracowników domów pomocy społecznej oraz związanych z tym kwestii organizacji i finansowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim. Wsparcia merytorycznego udzielili: Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marek Wątorski – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Małgorzata Guz – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” DPS Wygnanowice, Jacek Figarski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Lublinie, Sławomir Piotrowski – Przewodniczący Lubelskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej, Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz Zbigniew Spendel – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”.

Stały Zespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego po przeanalizowaniu dyskusji, przyjął Stanowisko Nr 3/2022 w ww. tematyce.

galeriaGALERIA