Posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL 9 marca 2023 r.

9 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL.

Członkowie Zespołu zajęli się zredagowaniem treści stanowiska dla WRDS WL z zakresu ochrony zdrowia. Jego przewodnim tematem jest funkcjonowanie sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim, monitorowanie i ocena wdrażania, lokalne problemy szpitali oraz funkcjonowanie szpitali w województwie lubelskim po wprowadzeniu zmian systemowych i wdrożeniu programów restrukturyzacyjnych w ochronie zdrowia. Podstawą dla tworzonego dokumentu były wypowiedzi przedstawicieli m.in. NFZ, Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, szpitali samorządowych czy klinicznych podczas posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 24 lutego 2023 r. Stanowisko w pierwszej kolejności zostanie przedstawione Prezydium WRDS WL na posiedzeniu w dniu 24 marca 2023 r.