Posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS

W dniu 20 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Sytuacja pracowników zakładów opieki zdrowotnej wobec zmian w ochronie zdrowia – funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w woj. lubelskim.”

W obradach udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście: Agnieszka Kowalska-Głowiak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Beata Chilimoniuk – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Piotr Rybak – Dyrektor SPZOZ w Puławach, Piotr Krawiec – Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego,  Zdzisław Kulesza – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, Tomasz Kazimierczak – p.o. Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie, Tadeusz Łazowski – Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej, Pan Marian Zepchła – Wiceprzewodniczący Krajowej sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, Jakub Krzyszczak – Przedstawiciel NFZ Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, Dariusz Kamiński – Dyrektor SPZOZ w Bełżycach, Mariusz Jojczuk – Lekarz medycyny ratunkowej oraz Arkadiusz Wójcik – Ekspert Forum Związków Zawodowych.

W wyniku dyskusji członkowie Zespołu wypracowali materiał, którego treść zostanie przedstawiona członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podczas najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS.

galeriaGALERIA