Posiedzenie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL

20 października br. Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL zapoznał się z aktualnym stanem regulacji mających na celu łagodzenie skutków kryzysu energetycznego związanego z sezonem grzewczym i kosztami energii.

W trakcie spotkania skupiono się głównie nad treścią ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Pracę zespołu wspierali zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłowni w Lublinie. W trakcie spotkania poruszono także temat projektu ustawy o maksymalnych cenach energii dla MŚP, samorządów, podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych o szacowanej wartości 19 mld zł. oraz rozwiązaniami pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Stanowisko wypracowane przez zespół zostanie przedstawione podczas posiedzenia plenarnego WRDS WL, planowanego na 28 października 2022 r.