Posiedzenie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL

W dniu 22 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL podczas którego omawiano wybrane aspekty programu rządowego Polski Ład. Spotkanie zakończyło się przyjęciem Stanowiska nr 1/2022 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL.

Podczas posiedzenia swoją wiedzą służyli zaproszeni goście: Pani Wiesława Bieniek Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Okręg Lublin, Pan Artur Krukowski Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Pan Piotr Waszak Dyrektor ZUS Oddział Lublin i Pan Adam Szymański Ekspert z ramienia Konfederacji Lewiatan. Skupiono się na problematyce związanej z rozliczeniami podatkowymi, wprowadzanymi nowelizacjami oraz szczegółach akcji informacyjnej prowadzonej przez KAS, ZUS i inne organy a dotyczącej interpretacji wprowadzonych przepisów. Zebrani zwrócili uwagę na te aspekty regulacji, które zostały odebrane pozytywnie jak choćby podniesienie kwoty wolnej od podatku czy podwyższenie kwoty wprowadzającej drugi próg podatkowy. Przedyskutowano również problematyczne tematy wymagające regulacji jak np. podwójne rozliczanie podatku dla zatrudnionych czy podatek minimalny. Dokument wypracowany w drodze podjętej dyskusji zostanie przedstawiony podczas posiedzenia plenarnego WRDS WL 28 lutego 2022 r.