Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL

„Połączenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zaawansowanie procesu łączenia. Aktualne problemy” było głównym punktem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Marek Chmielewski Przewodniczący Zespołu.

W dniu 25 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Głównym tematem obrad było Połączenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zaawansowanie procesu łączenia. Aktualne problemy.

Na spotkaniu został przedstawiony m.in. dotychczasowy etap konsolidacji, zaawansowanie prac, jak również odniesiono się do wstępnych wyników finansowych oraz planu rozwoju kadr medycznych. Wsparcia merytorycznego udzielili: Piotr Matej – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, Anna Walentyn Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność’ przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, Marek Wójtowicz – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, Tadeusz Duszyński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, Beata Rozner – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Jacek Zięcina – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”-80 oraz Krzysztof Żelazowski – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie.

Stały Zespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego po przeanalizowaniu dyskusji, przyjął Stanowisko
Nr 1/2022 w ww. tematyce.