Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL

„Organizacja stacjonarnej ochrony zdrowia województwa lubelskiego na obecnym etapie epidemii COVID-19 . Aktualne najważniejsze problemy leczenia i profilaktyki COVID-19” były głównym tematem posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, któremu przewodniczył Marek Chmielewski – przewodniczący zespołu. Strona związkowa, pracodawców, rządowa i samorządowa przyjęła stanowisko w tej sprawie. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

W dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 9.30 odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Tematem spotkania była „Organizacja stacjonarnej ochrony zdrowia województwa lubelskiego  na obecnym etapie epidemii COVID-19 . Aktualne najważniejsze problemy leczenia i profilaktyki COVID-19”. Informacje na temat problemów funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego na aktualnym etapie epidemii COVID-19 zaprezentowali zaproszeni goście m.in. Pani Małgorzata Bartoszek – Lubelski Oddział NFZ, Pan Piotr Rybak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Puławach, Pan Zdzisław Kulesza – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Podczas spotkania odniesiono się głównie do komunikatu „Uwagi BCC do projektu Narodowego Programu Szczepień”, skupiając się na zagadnieniach związanych z programem szczepień oraz sytuacją lecznictwa na obecnym etapie pandemii. Nawiązano również do aspektu zatrudnienia i wynagrodzeń osób w zakładach pracy przy diagnostyce i leczeniu COVID-19.

Stały Zespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia po przeprowadzonej dyskusji przyjął Stanowisko w sprawie „Organizacji stacjonarnej ochrony zdrowia województwa lubelskiego na obecnym etapie epidemii COVID-19. Aktualne najważniejsze problemy leczenia i profilaktyki COVID-19”.