Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 27 września 2017 r. w siedzibie UMWL  odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS pod przewodnictwem Pana Marka Chmielewskiego – Przewodniczącego zespołu. Zespół procedował w temacie – Perspektywa finansowania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego. Członkowie zespołu wraz z zaproszonymi gośćmi mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów województwa lubelskiego po zapoznaniu z obszernymi informacjami na temat nowych zasad finansowania przygotowanymi przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, wnioskowali m. in. o poprawę warunków zatrudnienia, szkolenie kadry medycznej szczególnie w szpitalach powiatowych. Omawiano problemy rentowności zakładów opieki długoterminowej. Dyskutowano również na temat analizy sieci opieki nocnej i świątecznej oraz o problemach Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie wynikających z faktu połączenia placówek, co zaskutkowało pogorszeniem warunków finansowania przez NFZ.

W posiedzeniu udział wzięli Arkadiusz Bratkowski– Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Marek Kos– Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa, Teresa Pazura– Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego( w zastępstwie Agnieszki Kowalskiej- Głowiak- Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego), Edward Lewczuk– Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, Marek Domański– Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, Jarosław Ostrowski– Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Lublinie, Magdalena Czarkowska– Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie( w zastępstwie dr hab. n. med. Lecha Panasiuka- Dyrektora IMW w Lublinie), Zdzisław Kulesza– Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego WSP ZOZ w Lublinie, Marzena Kowalczyk– Dyrektor SPSW im. Jana Bożego w Lublinie, doradca strony samorządowej, Ewa Dudziak– Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Andrzej Kowalik– Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno- finansowych Lubelskiego Oddziału NFZ( w zastępstwie Karola Tarkowskiego- Dyrektora Lubelskiego Oddziału NFZ), Paweł Piróg– Naczelnik LEF NFZ, Elżbieta Fałdyga– Kierownik Działu ds. Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie( w zastępstwie Mirosława Jabłońskiego- Prorektora ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), Dariusz Gajo– Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Lublinie( w zastępstwie Pawła Pikuli- Starosty Lubelskiego, Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego), Magdalena Komaniecka– Dyrektor Biura Związku Gmin Lubelszczyzny(w zastępstwie Jana Mołodeckiego- Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny), Łukasz Semeniuk– Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego, Mariusz Paszko – Przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny, Teresa Dobrzańska- Pielichowska- Prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych i Pracodawców, Piotr Ostański– Zastępca Komendanta ds. Lecznictwa w 1 Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie( w zastępstwie Andrzeja Skiby- Komendanta 1 Wojskowego Szpitala z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie), Piotr Wojtaś– Dyrektor SP ZOZ w Bychawie.