Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL

16 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL.

„Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego” to temat, który był poruszany na posiedzeniu zespołu. Merytorycznego wsparcia członkom udzielili: Mirosława Gałan – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej; Grzegorz Dębiec – Prezes firmy Transhurt, Grzegorz Matysek – Dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego, reprezentujący Business Centre Club; Radosław Kiciński – Dyrektor Departamentu Mienia i Inwestycji UMWL, Mecenas Małgorzata Wrzołek- ekspert strony samorządowej, Krzysztof Tajer- Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa UMWL, ekspert strony samorządowej oraz Mecenas Agata Paul- ekspert Business Centre Club.

Zespół wypracował wnioski, które zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 28 marca 2018 r.