Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL

W dniu 30 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl.

Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”.
W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście:

 • Gabriela Masłowska – Poseł na Sejm RP 
 • Danuta Smaga – Starosta Puławski
 • Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy
 • Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy
 • Krzysztof Bednarz – Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
 • Paweł Matras – reprezentujący Posła na Sejm RP Krzysztofa Szulowskiego
 • Sławomir Kamiński – Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach
 • Sławomir Wręga – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Z.A. „Puławy” S.A.
 • Ireneusz Połeć – Przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelszczyzny 
 • Piotr Śliwa – Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 • Renata Wyskwar – Przewodnicząca Związku Zawodowego Inżynierów i Techników – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A.
 • Marek Maraszek – Wiceprzewodniczący MZZ Pracowników Zakładów Azotowych „ Puławy”

Członkowie Zespołu wypracowali stanowisko nr 1/2019 w sprawie sytuacji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. po przeprowadzonej konsolidacji i wejściu do Grupy Azoty, które zostanie przedstawione na posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 31 maja 2019 r.

galeriaGALERIA