Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 19 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad było „Określenie zasad współpracy uczelni- biznesu- administracji na zasadzie złotego trójkąta, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku.”

W posiedzeniu zespołu uczestniczyli zaproszeni goście, tj. Pani Elwira Rycaj- Kierownik Oddziału Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością oraz Pan Zbigniew Kmicic – Prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej i Wiceprzewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego.

Członkowie zespołu na bazie dyskusji opracowali materiał zawierający wniosek o utworzenie portalu zakładającego współpracę uczelni, biznesu i administracji.