Posiedzenie Prezydium WRDS WL w dniu 7 października 2022 r.

Omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem WRDS WL oraz ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.

 W dniu 7 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się hybrydowe posiedzenie Prezydium WRDS WL. Główną tematyką obrad było omówienie spraw bieżących oraz ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na najbliższe posiedzenie.

Tematami, które zostaną omówione na najbliższym spotkaniu plenarnym będą:

  1. Jak przebiega proces legislacyjny (stan aktualnych regulacji) łagodzenia skutków kryzysu energetycznego związanego z sezonem grzewczym i kosztami energii.
  2. Szczególne rozwiązania w zakresie zwolnień lekarskich.

Ponadto członkowie Prezydium przeanalizowali korespondencję wpływającą do Biura WRDS WL oraz pisma informacyjne.