Posiedzenie Prezydium WRDS WL – 9 maja 2022 r.

Ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz omówienie spraw bieżących było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.

 W dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Główną tematyką obrad było omówienie spraw bieżących oraz ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na najbliższe posiedzenia.

Tematami, które zostaną omówione na najbliższym spotkaniu plenarnym będą:

  1. Problemy wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej. Problemy organizacji i finansowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim.
  2. Aktualna sytuacja migracyjna w województwie lubelskim i jej wpływ na regionalny rynek pracy.

Ponadto członkowie Prezydium przeanalizowali korespondencję wpływającą do Biura WRDS WL oraz pisma informacyjne.