Posiedzenie Prezydium WRDS WL 8 kwietnia 2022 r.

Ustalenie tematyki na najbliższe posiedzenia oraz modyfikacja rocznego planu pracy to główne punkty posiedzenia Prezydium WRDS WL, które odbyło się 8 kwietnia 2022 r.

Strona społeczna pracodawców wyszła z inicjatywą dołączenia dodatkowej tematyki do rocznego planu pracy. Propozycja wynikła w związku z wybuchem wojny w Ukrainie oraz napływem uchodźców wojennych do Polski, a co za tym idzie nowymi wyzwaniami organizacyjnymi dla systemu szkolnictwa, zdrowia i opieki społecznej oraz rynku pracy. Ponadto pracodawcy w swoich projektach odnieśli się do monitorowania programu rządowego Polski Ład, koncepcji wejścia Polski do strefy euro oraz skutków społeczno-gospodarczych inflacji. Wszystkie złożone propozycje zostały przyjęte przez Prezydium WRDS WL. 

W trakcie spotkania omówiono zarówno planowaną tematykę jak i kwestie organizacyjne najbliższego posiedzenia plenarnego oraz zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do Biura WRDS WL. Decyzją Prezydium WRDS WL w trakcie posiedzenia plenarnego planowanego na 29 kwietnia br. zostaną omówione następujące tematy: konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach oraz wydolność systemu opieki zdrowotnej a zwiększona ilość świadczeń związana z napływem imigrantów.